Ajánlott oldalak:
 (Kattintson az emblémákra)
 
 
 
 
 

FacebookIWIWTwitterSatartlap

 

Udvardy László
Udvardy László 2014. január 4. 15:27
„A„Nyílt levél, nevek nélkül !” című bejegyzésemben valótlanul állítottam, hogy a fóti MSZP tevőlegesen részt vállalt abban, hogy Fóton megtámadták a Demokratikus alapjogokba vetett hitet. Ezzel szemben az az igazság, hogy a választással kapcsolatos egyetlen választási bizottsági döntés, vagy bírósági ítélet, végzés sem említi, hogy a szavazás napján az MSZP bármilyen törvénytelenséget elkövetett volna, vagy ilyennel csak megvádolták, meggyanúsították volna. Már csak azért sem felel meg az ilyen állítás a valóságnak, mert a szavazás napján történtekkel kapcsolatban semmilyen tárgyi bizonyíték nem merült fel, amely az MSZP bármilyen törvénytelen cselekedettel kapcsolatos érintettségére utalt volna. Valótlan állításomért és az ebből következő kijelentésemért, hogy az MSZP kiírta volna magát a fóti történelemből bocsánatot kérek a fóti MSZP tagjaitól, képviselőitől, szimpatizánsaitól és a megtévesztett fóti polgároktól, közvéleménytől:

 

 

https://www.facebook.com/groups/374855542601774/permalink/554740401279953/

 
FacebookIWIWTwitterSatartlap

Megirigyelte főnökétől a szomszédos Dunakeszi első embere a sötétben lopakodást. Ahogy a nyáron az éj leple alatt, suttyomban jött Dunakeszire Orbán Viktor és csak a titokban meghívottak találkozhattak a nagy emberrel, tegnap a választókerület országgyűlési képviselője lopakodott át a sötétben Fótra.

A Képviselő Testület ülése után Pozderka trafikmutyis Gábor frakcióülésre marasztalta a fideszes képviselőket. Az elvonuló narancsos brigádhoz csatlakozott a váratlanul megjelent Dióssi Csaba. De volt még egy külsős meghívottja a Fidesz frakció ülésének: Földi Pál.

Igen, mi is azt kérdezzük, amit Önök kedves fótiak: vajon mit akar a Fidesz a CÖF elnökétől?

Lehet, hogy most nyíltan mögé áll a kormánypárt? Hiszen a november 24. időközi választás során a Fidesz úgy támogatta Földi Pált, hogy nem támogatta. Csak annyiszor tagadták le az ő támogatását pozderkáék, ahányszor kérdezték ezt tőlük! Pedig Földi kampány újságjában és a CÖF honlapján ma is olvasható FIDESZ-KDNP aláírású közlemény másról árulkodik: „A Fidesz nem indít polgármesterjelöltet Fóton, azt szeretné, ha a helyiek döntenének a polgármesteri tisztség sorsáról, nem az országos politika. A legfontosabb számunkra, hogy a választáson olyan eredmény szülessen, amely minden fóti lakos megelégedését szolgálja. Megvizsgáltuk, elemeztük Földi Pál programját, s mindezek után úgy döntöttünk, támogatjuk őt törekvéseiben, hiszen a közlekedés és közbiztonság fejlesztése, megerősítése, valamint az idősek támogatása számunkra kiemelten fontos feladat. FIDESZ-KDNP”

Vagy arra igyekeznek rávenni, hogy lépjen vissza Bartos Sándor javára? Akár így, akár úgy, másodszorra akarja átverni a Fidesz Földit! Bár a fóti főcivilt ismerők inkább nagyobb számot mondanak Pali fideszes átverésére…

Már csak az a kérdés, hogy Földi Pál hagyja e magát?!

 

 
FacebookIWIWTwitterSatartlap

Az elmúlt napokban gyakran lehetett hallani a fóti utcán beszélgető emberek körében ezt a kifejezést. Így. Csakazértis! Az időközi polgármester-választás eredményének bírósági megsemmisítésére utaltak a beszélgető emberek. Lezajlott a választás, a szavazatok összeszámlálása után kihirdették az eredményt, s miután kiderült, ki, kik a győztesek, teljesen váratlanul, még a szakjogász szakembereket is meglepő módon a bíróság megsemmisítette az eredményt, a teljes választás megismétlését rendelte el a HVB.

Csakazértis, mondják az emberek, csakazértis el kell mennünk ismét, meg kell mutatni, hogy a „pályán”elért eredmény nem vehető el. A bíróság a polgárok akaratára mondta azt, hogy nem, egy tisztességes választási versengés eredményét tette semmissé. Ez már önmagában is baj. A választópolgárok helyett – ha nem történt jogsértés, márpedig most a végeredményt befolyásoló módon nem történt jogsértés - semmilyen bíróság nem mondhatja ki, mi történjen, a bíróság nem avatkozhat be egy település életébe meghatározó módon. Nem arról beszélünk, hogy egy polgármestert nem lehet elítélni, ha olyan jogsértést követ el, amiért ítélet jár. Baj ez az ítélet azért is, mert az egyébként is elmaradott, gazdátlan városunk gyorsító pályára állítását is késlelteti ez az ítélet. Ez a bizonytalanság csak a zavarosban halászó mutyistáknak kedvez. És az egész város látja kárát.

Csakazértis, mondják az utcán az emberek, mutassuk meg a bírónak, hogy hiába tapsolta vissza a fideszeseknek a mutyizás folytatásának esélyét, jogi trükkökkel nem lehet egy város ellen hadakozni.

Csakazértis.

 
FacebookIWIWTwitterSatartlap

 

F.B. által benyújtott fellebbezés Fót Város Helyi Választási Bizottsága 47/2013. (XII.09.) sz. határozata és annak 1. sz. melléklete ellen

 

A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

 

27/2013. (XII.13.) sz. TVB határozat

 

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság FB által a Fót Város Helyi Választási Bizottsága 47/2013. (XII.09.) sz. határozata és annak 1. sz. melléklete ellen benyújtott fellebbezést megvizsgálva a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban Ve.) 81. § (4) b) pontjában biztosított jogkörében részben helyt ad, és a HVB határozatot megváltoztatja akként, hogy a Fót 1. számú egyéni választókerületében az időközi önkormányzati képviselő választás megismétlését nem rendeli el; a HVB határozat időközi polgármester választás megismételtetésére és kitűzésére vonatkozó részét helybenhagyja.

Ezen határozat ellen a Ve. 82. § (1) bekezdése és 83. § (2) bekezdése alapján a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett, de a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, úgy, hogy az legkésőbb a döntés meghozatalától számított két napon belül megérkezzen.

Felhívom figyelmét, hogy a Ve. 84. § (1) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező, de a jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Felhívom figyelmét továbbá arra, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 39. § (3) b) pont 1. francia bekezdése és 42. § (1) g) pontja alapján az eljárás illetéke 10.500 forint. Tájékoztatom, hogy az Itv. 62. § (1) s) pontja alapján a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. 

I n d o k o l á s

Fót Város Helyi Választási Bizottsága 47/2013. (XII.09.) sz. határozatával a Budapest Környéki Törvényszék 10.Pk.24.927/2013/2. sz. végzésére tekintettel Fót városban a megismételt időközi polgármester választást, valamint Fót város 1. sz. egyéni választókerületében a megismételt időközi önkormányzati képviselő választást 2014. március 2. napjára tűzte ki. A határozat mellékletében megállapította a megismételt választás határnapjait.

 

F.B. 2013. december 11-én fellebbezést nyújtott be a HVB határozat és melléklete ellen annak jogszabálysértő, valamint helytelen mérlegelésen, illetve értelmezésen alapuló voltára tekintettel, kérte azokat megváltoztatni oly módon, hogy kizárólag az időközi polgármester választásra vonatkozó szavazás megismétlésére kerüljön sor a Ve. 4. § (2) bekezdése szerint.

Indoklásul előadta, hogy a fóti időközi önkormányzati képviselői és polgármester választási eljárás során valamennyi jelöltet és jelölő szervezetet nyilvántartásba vettek, amely HVB határozatokkal szemben a Ve. 4.§ (3) bekezdése szerinti jogvesztő határidőben fellebbezések nem voltak, és így bírósági felülvizsgálati kérelem sem kerülhetett benyújtásra, így azok jogerőre emelkedtek. Tehát a jelöltek és jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről a Budapest Környéki Törvényszék joghatályosan nem dönthetett.

Ugyanígy a névjegyzékben lévő személyek törléséről sem dönthetett joghatályosan a Budapest Környéki Törvényszék, mivel azokkal kapcsolatos jogorvoslatok tekintetében kizárólag a Dunakeszi Járásbíróság rendelkezett (volna) kizárólagos hatáskörrel a Ve. 20/E. § (5) bekezdése alapján. Hivatkozik továbbá a 8/2010. OVB állásfoglalásra, mely szerint ugyancsak szükségtelen a névjegyzékről döntetni.

Hangsúlyozza, hogy a Ve. 78. § (1) c) pontja alapján, mivel a jogorvoslati kérelem kizárólag a szavazást érintette, így kizárólag a szavazást lehetett csak megsemmisíteni.

A Budapest Környéki Törvényszék 10.Pk.24.927/2013/2. számú végzés indokolásában az szerepel: „Erre tekintettel a bíróság a Területi Választási Bizottság döntését megváltoztatva, a választási eljárás szavazásra vonatkozó részének megismétlését rendelete el a Ve. 84. § (7) b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva”, ezért ezen végzés rendelkező részét („a választási eljárás megsemmisíti és annak megismétlését rendeli el”) nyilvánvalóan ennek megfelelően kellett volna helyesen értelmeznie és mérlegelni a HVB-nek. Ezt igazolja az ugyanazon bírói tanács által hozott 10.Pk.24.926/2013/2. számú bírósági végzés rendelkező része is, miszerint a bíróság a „polgármester választásra vonatkozó szavazás megismétlését rendeli el”.

Mivel a fóti időközi önkormányzati képviselői és polgármester választás 2013. november 24-én volt, így a Ve. 4. § (2) bekezdése alapján a megismételtetett polgármester választás szavazás napján 2013. december 24. napjáig terjedő időintervallumba kellett volna kitűzni a HVB-nek, figyelemmel a Ve. 4. § (1) bekezdésére is.

 

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság a benyújtott iratokat és az eljárást áttekintve a Ve. alábbi rendelkezéseire tekintettel alakította ki álláspontját.

4. § (1) A választást legkésőbb 60 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni. A választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő napra.

(2) Ha a szavazást a választási bizottság vagy a bíróság megismételteti, a választási bizottság a megismételt szavazást a megismételtetett szavazás napját követő 30 napon belülre tűzi ki.

(3) Az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le.

78. § (1) Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad

a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,

b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,

c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti.

79. § (1) A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.

81. § (3) A fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.

(4) A másodfokon eljáró választási bizottság a fellebbezéssel megtámadott határozatot

a) helybenhagyja, vagy

b) megváltoztatja.

A Ve. 78. § (1) c) pontja szerint ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és megismételteti. Erre tekintettel a TVB nem tudja elfogadni fellebbező jelöltek és jelölő szervezetek nyilvántartásba vételére, valamint a névjegyzékre vonatkozó azon okfejtését, hogy csak a szavazás megismételtetésére volt lehetőség. A bíróságnak lehetősége volt rá a jogorvoslati eljárás során, és döntése rendelkező részében egyértelműen kimondta, hogy a választási eljárás megismétlését rendeli el. A bírósági végzés rendelkező része és indokolása közötti esetleges ellentmondás értelmezése nem a TVB feladata, a bírósági végzés rendelkező része az iránymutató annak végrehajtása során. A fellebbező által hivatkozott 10.Pk.24.926/2013/2. számú bírósági végzés és az ahhoz kapcsolódó eljárás nem képezte jelen eljárás tárgyát, ezért azzal érdemben a TVB nem foglalkozott.

Fellebbező azon kérésének vizsgálata során, hogy kizárólag az időközi polgármester választás megismétlésére kerüljön sor a TVB az ügy előzményeit áttekintve az alábbi sorrendiséget állapította meg: a HVB 42/2013. (XI.24.) sz. határozatával megállapította a polgármester választás eredményét, ezen határozat ellen B.B. által benyújtott fellebbezés – az ajánlószelvények és szervezett szállítás tekintetében – alapján született a 24/2013. (XI.27.) sz. TVB határozat, mely ellen B.B. bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be; a Budapest Környéki Törvényszék 10.Pk.24.927/2013/2. sz. végzésével a TVB határozatát megváltoztatta és a választási eljárást megsemmisítette és annak megismétlését rendelte el. Ezen bírósági végzés alapján született a 47/2013. (XII.9.) HVB határozat az időközi polgármester és egyéni választókerületi képviselő választás megismételtetéséről és időpontjának kitűzéséről.

Tekintettel arra, hogy a 10.Pk.24.927/2013/2. sz. bírósági végzés rendelkező része és indokolása sem tesz említést arról, hogy melyik választási típus megismétlését rendeli el, a fent hivatkozott döntések és eljárás tükrében a TVB álláspontja szerint ezen jogorvoslati eljárás a polgármester választás eredménye elleni jogorvoslati kérelmek elbírálásáról szólt. Az időközi egyéni választókerületi képviselőválasztás eredménye ellen ugyan volt fellebbezési eljárás a TVB előtt, azonban azt nem támadták bíróság előtt, tehát az időközi képviselő választás eredménye jogerőssé vált.

K.m f.

                                                                                              dr. Kenéz Tibor sk.

            elnök

 
FacebookIWIWTwitterSatartlap

Persa Ernő
Helyi Választási Bizottság elnöke
részére

valamint

Chrobák Zoltánné dr.
Jegyző Asszony
Helyi Választási Iroda vezetője
részére

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Irodavezető Asszony!

A helyi Választási Bizottság 47/2013. (XII.9.) sz határozatával az időközi önkormányzati választás teljes folyamatának megismétléséről döntött. E döntéssel kapcsolatban a vonatkozó törvényben biztosított jogomnál fogva, a rendelkezésre álló határidőn belül a mellékelt irat szerint jogorvoslati kezdeményezéssel élek.
A mellékelt e-beadvány papír alapú változatát még a mai napon, a jogorvoslati határidőn belül a Polgármesteri Hivatalba beadom.
 
Tisztelettel:
Fábry Béla

Bővebben...

 
Ma 2017. október 23., hétfő, Gyöngyi napja van. Holnap Salamon napja lesz.
 (Kattintson az emblémákra)
 
apróhirdetés
ingyen és egyszerűen!
Hallgassa a Klubrádiót:
radio online
Szavazások
Ön elégedett a jelenlegi városvezetés munkájával?
 
Oldalainkat 10 vendég böngészi
lace wedding dressshort wedding dresses
swiss replica watch swiss replica watch available about net. Every person wants to fill his / her closet alive along with the fashionable and classy. replicas watches swiss replicas watches swiss Ladies are decided specifically aware within the issue and go an too much bargain to receive an all-inclusive wardrobe. Every single man or woman acknowledges properly that ladies are definitely more mindful about style actions. What we use performs an essential element in improving our thoughts body all by the working day or will cause a failure within our ambiance fake omega watch fake omega watch swiss replica watches swiss replica watches . replicas watches swiss replicas watches swiss replica watches sale replica watches sale Get on the web for economical purchasing garments. Trend is faithfully prospered by males, throughout the entire world. Though, the sector is dominated by girls s style. Nevertheless together with the passage of time, guys retain by themselves knowledgeable and are generally drastically conscious regarding their carrying designs. A winter months replica rolexfake omega